Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Hillevågsdoktoren

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

TORSDAG 2. des stenger vi kontoret kl. 11:30 og FREDAG 3. des har vi stengt 08-13 pga innføring av nytt journalsystem. Dersom behov for akutt-hjelp (kun fredag kl. 08:00 til 13:00) kan Hillevåg Legesenter tlf.51812590 kontaktes. Fredag 3.des. har vi åpent for akutt-timer fra kl.13:00 til 14:30, god kapasitet. Du kan selv gå inn på vår hjemmeside og bestille time fra kl 16:00 dagen før. 

Årets INFLUENSA vaksine kommer hit i løpet av uke 43.

Timebok for vaksineringer er lagt ut på nettet slik at dere selv kan finne ledig time til vaksinering. Foreløpig gjelder dette kun personer i risikogruppen og alle over 65 år samt gravide i 2. og 3. trimester. Resterende får mulighet for vaksine fra 01.12.21.

BLODPRØVER:

Dersom du skal ta eksterne blodprøver (rekvirert fra andre instanser enn Hillevågsdoktoren, f.eks SUS, Haugesund revm.sykehus eller andre er åpningstidene for dette som følger: Hver dag minus onsdag kl. 08:30 til kl. 09:30.

CORONAVIRUS

Vi opprettholder normal drift og ønsker at våre pasienter tar kontakt for kontroll og medisinske problemstillinger. 

Utsatte grupper og pasienter med luftveissymptomer/feber bes ta kontakt med oss for telefon/videokonsultasjon. Faktureres som konsultasjonstakst.

Vennligst ikke møt opp direkte med luftveisplager eller feber, ring oss eller send en sms.

https://koronasjekk.no/

 

TELEFON/VIDEOKONSULTASJON (nytt mars-20)

Pga smittesituasjonen ønsker vi å kontakte deg på telefon/videokonsultasjon hvis du har luftveisplager. Dette vil også være mulighet dersom du er i utsatt gruppe med problemstilling som ikke krever personlig oppmøte eller undersøkelse. 

Sykdomsforverrelse utenom våre arbeidstider:

Kontakt legevakt 116117.

 

For å unngå telefonkø, kontakt oss gjerne pr SMS eller fra nettsiden. Dersom du vil at SMS'en skal bli behandlet samme dag må den være sendt til legekontoret innen kl.15:00.

Akutt-timer kan nå også bestilles direkte på nett, disse timene legges ut fra kl 16.00 dagen i forveien.

(NB: 5 minutters konsultasjon, EN problemstilling )

Ved ØYEBLIKKELIG HJELP tilstander: Ring 113.

 

 

Dr. Karoline Tyberø har vikar fom 01.09.21 tom 31.08.22 da hun skal ha et år i speialisthelsetjenesten. dr. Peben Ogne har hennes pasienter til hun er tilbake. 

 

Fra 01.09.21 tom 31.08.23 har vi lege i spesialisering:

dr. Magnus Kartevold

Alle fastlegepasienter tilhørende legene ved Hillevågsdoktoren har tilgang for nettbasert timebestilling hos ham.

OBS! Lokaler:  Kilden helse 5. etg. Gartnerveien 15.

Parkering plan 3 eller 4 på Kilden.