Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Erik Jesman Pedersen

Fastlege

Jorunn Handeland

Fastlege

Karoline Tyberø

Fastlegevikar

Januar 2020 er hun vikar for Laila Frette

Februar 2020 er hun vikar for  Erik J.Pedersen

Mars 2020 er hun vikar for Lis V.Hansen

Laila Frette

Fastlege

Lis Verner Hansen

Fastlege

Preben Ogne

Lege i 2-årig utdanningsstilling

Stinus Ancher Pedersen

Fastlege