Hillevågsdoktoren

Til Lis Verner Hansens pasienter
12.03.2024

Fra 01.04.24 vil både Lis Verner Hansen og Magnus Kartevold ha et felles ansvar for pasientlisten til Lis Verner Hansen. De vil fordele uken mellom seg, og man velger  timeboken til den man ønsker å bestille time hos. Når man sender e-konsultasjoner vil dette gå direkte til Lis, men vil kunne bli besvart av begge. Dersom en ønsker å rette e-konsultasjonen direkte til Magnus kan dette gjøres i innledningen.

ALIS lege
10.06.2024

Helene Søberg har startet hos oss som ALIS lege fra og med juni 2024. Hun kan ta pasienter for alle fastlegene på kontoret ved behov.

Eksterne Blodprøver
10.06.2024

Ved eksterne blodprøver (rekvirert fra andre instanser enn Hillevågsdoktoren) er åpningstidene som følger: kl. 08:30-11:00 og kl. 12:30-14:30 tirsdag til fredag (mandager fra 09:30 grunnet møte)

Åpningstider

  • Mandag08:00-08:30
  • Mandag09:30 - 15:00
  • Tirsdag - Fredag 08:00 - 15:00
  • LUNSJ ALLE DAGER11:40 - 12:10


Telefontid

  • Mandag: 08:00 - 08:30 / 09:30 - 11:00 / 12:30 - 14:00
  • Tirsdag - Fredag: 08:00 - 11:00 / 12:30 - 14:00

Kontakt

Kontakt
Hillevågsdoktoren
Gartnerveien 15
4016 Stavanger
Telefon: 51 90 69 00

Blodprøvetaking

  • Mandag09:30 - 14:30
  • Tirsdag - Torsdag08:00 - 14:30
  • Fredag08:00 - 11:30
OBS! Lokaler: Kilden helse 5. etg. Gartnerveien 15. Parkering plan 3 eller 4 på Kilden.