Aktuelt

Til Erik Jesman Pedersen sine pasienter
12.04.2024

Dr. Erik Jesman Pedersen har ferie hele mai måned. Dr. Helene Søberg vil være vikar for ham denne perioden. Hun vil ha vanlige konsultasjoner, e-konsultasjoner, samt svare på henvendelser og resepter. 

Til Lis Verner Hansens pasienter
12.03.2024

Fra 01.04.24 vil både Lis Verner Hansen og Magnus Kartevold ha et felles ansvar for pasientlisten til Lis Verner Hansen. De vil fordele uken mellom seg, og man velger  timeboken til den man ønsker å bestille time hos. Når man sender e-konsultasjoner vil dette gå direkte til Lis, men vil kunne bli besvart av begge. Dersom en ønsker å rette e-konsultasjonen direkte til Magnus kan dette gjøres i innledningen.

ALIS lege
11.09.2023

Helene Maria Vaage Høivik har startet hos oss som ny ALIS lege fom 11. september 2023 tom august 2025. Hun kan ta pasienter for alle fastlegene på kontoret ved behov.

Eksterne Blodprøver
06.12.2021

Eksterne blodprøver (rekvirert fra andre instanser enn Hillevågsdoktoren, f.eks SUS, Haugesund revm.sykehus) er åpningstidene som følger: kl. 08:30 til kl. 09:30. tirsdag til fredag (ikke mandager).