Aktuelt

Lis Verner Hansen
06.04.2022

Lis Verner Hansen er sykemeldt inntil videre. Øyvind Mjønes vil være hennes vikar, men dere bestiller time i timeboken til Lis Verner Hansen som før. Hun forventes å være tilbake 1.september 2022.

HelseNorge
07.12.2021

Vi har lagt om til nytt journalsystem. Timebestilling, flytting av timer og reseptfornyelse håndteres nå via HelseNorge. Her kan du også opprette eKonsultasjon med din fastlege.

Ønsker du å kontakte kontoret for generelle spørsmål, kan eKontakt brukes. 

BLODPRØVER
06.12.2021

Dersom du skal ta eksterne blodprøver (rekvirert fra andre instanser enn Hillevågsdoktoren, f.eks SUS, Haugesund revm.sykehus eller andre er åpningstidene for dette som følger: 08:30 til kl. 09:30. mand-onsd-torsd-fred. (ikke tirsdager) 

CORONAVIRUS
05.12.2021

Vi opprettholder normal drift og ønsker at våre pasienter tar kontakt for kontroll og medisinske problemstillinger. 

Utsatte grupper og pasienter med luftveissymptomer/feber bes ta kontakt med oss for telefon. Faktureres som konsultasjonstakst.

Vennligst ikke møt opp direkte med luftveisplager eller feber, ring oss eller send en sms.

https://koronasjekk.no/

 

TELEFON
04.12.2021

Pga smittesituasjonen ønsker vi å kontakte deg på telefon hvis du har luftveisplager. Dette vil også være mulighet dersom du er i utsatt gruppe med problemstilling som ikke krever personlig oppmøte eller undersøkelse. 

Sykdomsforverrelse utenom våre arbeidstider:

Kontakt legevakt 116117.

Dr. Karoline Tyberø har vikar fom 01.09.21 tom 31.08.22 da hun skal ha et år i speialisthelsetjenesten. dr. Peben Ogne har hennes pasienter til hun er tilbake.
03.12.2021

Fra 01.09.21 tom 31.08.23 har vi lege i spesialisering: dr. Magnus Kartevold
02.12.2021

Alle fastlegepasienter tilhørende legene ved Hillevågsdoktoren har tilgang for nettbasert timebestilling hos ham.