Aktuelt

HelseNorge
07.12.2021

Vi har lagt om til nytt journalsystem. Timebestilling, flytting av timer og reseptfornyelse håndteres nå via HelseNorge. Her kan du også opprette eKonsultasjon med din fastlege.

Ønsker du å kontakte kontoret for generelle spørsmål, kan eKontakt brukes. 

BLODPRØVER
06.12.2021

Dersom du skal ta eksterne blodprøver (rekvirert fra andre instanser enn Hillevågsdoktoren, f.eks SUS, Haugesund revm.sykehus eller andre er åpningstidene for dette som følger: 08:30 til kl. 09:30. mand-onsd-torsd-fred. (ikke tirsdager) 

CORONAVIRUS
05.12.2021

Vi opprettholder normal drift og ønsker at våre pasienter tar kontakt for kontroll og medisinske problemstillinger. 

Utsatte grupper og pasienter med luftveissymptomer/feber bes ta kontakt med oss for telefon. Faktureres som konsultasjonstakst.

https://koronasjekk.no/

 

Fra 01.09.21 tom 31.08.23 har vi lege i spesialisering: dr. Magnus Kartevold
02.12.2021

Alle fastlegepasienter tilhørende legene ved Hillevågsdoktoren har tilgang for nettbasert timebestilling hos ham.